Bedrijfscoaching

Ontwikkelprojecten

  • Wilt u met uw bedrijf of organisatie het verschil maken?
  • Wordt daarvoor het beschikbare talent van uw vakmensen voldoende benut?
  • Raakt dat talent voldoende aan de praat?

Daarvoor zult u ongetwijfeld ontwikkelingen in gang zetten binnen uw bedrijf en vaak zien dat veranderingen mogelijkheden bieden.
De vraag is: ontstaat die veranderingsbehoefte vanuit noodzaak? (is de 'pijn' al groot genoeg); of vanuit verlangen? (er is een perspectief).

Dat antwoord kan ik met u vinden en ik kan u helpen door de daarvoor benodigde strategische ontwikkelprojecten te begeleiden.

Competentiemanagement

Inzicht in talent

Jonge talenten verwachten dat ze zich binnen hun werkkring kunnen ontwikkelen in vaardigheden en gedrag en ook dat ze daarop kunnen worden aangesproken. Dit betekent in staat zijn gezamenlijk te beslissen, te beoordelen en te evalueren hoe het werk gedaan wordt, niet alleen bespreken wat er gedaan moet worden. Implementatie van competentiemanagement vergt het beschrijven van de essentiële kennis, vaardigheden en gedragscomponenten die nodig zijn voor de functies binnen het bedrijf. Competenties zijn dan voor jong en oud, werknemer of leidinggevende, een communicatiemiddel om gedrag duidelijk met elkaar te bespreken.

Westendorp Personeels- & Bedrijfscoaching kan competentiemanagement in gang zetten en ondersteunen door:

  • De nut en noodzaak met het management te onderzoeken
  • De essentiële Competenties voor de functies vast te stellen
  • Medewerkers met behulp van een nul-meting te laten zien of ze die competenties gemakkelijk kunnen ontwikkelen
  • Adviesgesprekken over persoonlijk ontwikkelingsplannen te voeren
  • Meervoudige feedback instrument implementeren (360 graden feedback)
  • Adviesgesprekken voeren op basis van de feedback resultaten.

Zo kan competentiemanagement een krachtig middel zijn om essentieel gedrag, bespreekbaar te maken in de periodieke loopbaangesprekken (functioneringsgesprekken).

Downloads

Beoordelen - Ontwikkelen - Belonen

Human Resource (HR) instrumenten ten behoeve van het gestructureerd beoordelen, belonen en ontwikkelen van medewerkers zijn essentieel voor elk bedrijf.
Meestal vindt aan het eind van het jaar de beoordeling van de medewerkers plaats. Waar wordt op beoordeeld? Op afspraken natuurlijk... Structuur krijgen in het proces van tijdig goede resultaatafspraken maken en tijdig beoordelen van deze resultaten is dan een must.
Westendorp Personeels- & Bedrijfscoaching biedt begeleiding en ondersteuning in het ontwikkelen van geschikte instrumenten.

Leiderschapsontwikkeling

Een management team, van middenkader tot hoger management, bereikt resultaten op basis van een gezamenlijke werkwijze en een gezamenlijk doel.
Het vereist een groot onderling vertrouwen om het gezamenlijke doel te bereiken. Hiervoor heeft elk teamlid inzicht nodig in zichzelf en inzicht nodig in de andere teamleden. Door inzicht vindt er afstemming plaats wat de gezamenlijke acties en resultaten sterk verbeteren.
Met elkaar in gesprek, elkaar uitdagen, met elkaar oefenen, nieuwe gedachten naar elkaar durven uitspreken, ideeën in de praktijk brengen en daarover vertellen in een volgende bijeenkomst: een greep uit de activiteiten die nodig zijn voor elk niveau van leiderschapsontwikkeling. Strategisch, tactisch en operationeel. Het leiderschapsproces kan ik in nauwe samenwerking met de directie begeleiden.

Leiderschapsontwikkeling

Een management team, van middenkader tot hoger management, bereikt resultaten op basis van een gezamenlijke werkwijze en een gezamenlijk doel.
Het vereist een groot onderling vertrouwen om het gezamenlijke doel te bereiken. Hiervoor heeft elk teamlid inzicht nodig in zichzelf en inzicht nodig in de andere teamleden. Door inzicht vindt er afstemming plaats wat de gezamenlijke acties en resultaten sterk verbeteren.
Met elkaar in gesprek, elkaar uitdagen, met elkaar oefenen, nieuwe gedachten naar elkaar durven uitspreken, ideeën in de praktijk brengen en daarover vertellen in een volgende bijeenkomst: een greep uit de activiteiten die nodig zijn voor elk niveau van leiderschapsontwikkeling. Strategisch, tactisch en operationeel. Het leiderschapsproces kan ik in nauwe samenwerking met de directie begeleiden.

Lean/Six Sigma

Lean Six Sigma

Waar een bedrijf kansen ziet om doelmatiger en doeltreffender te werken is Lean nooit ver weg. De aanzet geven en de opvolging bewaken voor de invoering van het Lean/Six Sigma principe is bij mij in goede handen. Ontwikkeling van een kwaliteitshuis, vaststellen van Lean/Six Sigma opleidingsbehoeften, opvolging bewaken van de Green- of Black Belt projecten tbv medewerkercertificering, in deze dynamische opstartfase kan ik uw steun en toeverlaat zijn.