Personal Coaching

1 op 1 coachgesprekken

In onze gesprekken vergroot je je zelfinzicht waardoor je als professional meer plezier beleeft aan alles wat je onderneemt en doet in het werk.

  • Om adequaat te functioneren
  • Gedragsstijlen ontwikkelen die passen bij jouw uitdaging
  • Je eigenheid herkennen dan wel terugvinden
  • De regie nemen in te bereiken resultaten
  • Vaardigheden ontwikkelen t.b.v. je nieuwe baan
Icoon download Voorbeeld Coachingmonitor
Teamcoaching

Talent - en competentieontwikkeling

Inzicht in talent

Competenties beheersen betekent: wat wéét ik, wat kán ik en wat doé ik er mee? Deze vragen beantwoorden leidt tot nieuwe perspectieven:

  • Wat kan ik nog méér? Jouw ontwikkelbaarheid op competenties ontdekken is een avontuur waarin je helder inzicht krijgt in je capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren. Dit biedt een betrouwbare uitspraak over jouw talenten.
  • Wat leer ik van een ander? Mensen om ons heen zien scherp welke competenties echt goed uit de verf komen en welke competenties ontwikkeling nodig hebben. Vraag het hen door met een 360 graden feedback instrument snel en betrouwbaar inzicht te krijgen in je gedrag. Ontdek wel gedrag jou helpt en wat beter kan en vooral: leer wat je oproept bij de ander.
Competentiemanagement

Westendorp Personeels- & Bedrijfscoaching is gelicenseerd voor persoonlijke ontwikkeling instrumenten van PI-Company (dochter van GITP).
(Pre)selectie-, competentie- en persoonlijke ontwikkeling testen, 360 graden feedback en Personal Improvement Plan rapportages zijn daarmee on-line snel beschikbaar. De persoonlijke adviesgesprekken op basis van de testresultaten en de feedback ondersteunen het persoonlijke ontwikkelproces van u en uw medewerkers.

Teamcoaching

Inzicht in elkaars gedragsstijl biedt betere teamresultaten

Een goed team kenmerkt zich door

  • een gezamenlijke doel
  • een gezamenlijke werkwijze en
  • een positieve manier van verantwoording aan elkaar afleggen

Verantwoording aan elkaar afleggen betekent elkaar durven aanspreken op gedrag en afgesproken resultaten. Dit vergt zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. Door inzicht te krijgen in de elkaars communicatie- en gedragsstijl zal dit noodzakelijke vertrouwen toenemen, de afstemming zal gemakkelijker plaatsvinden en er wordt gefocust op gezamenlijke acties en betere resultaten. Het coachings- of trainingsresultaat is dat de mensen aan de slag gaan. Ze gaan zien wat nodig is, ze ontdekken dat ze in staat zijn het samen te doen en (misschien wel het belangrijkste) ze zijn bereid het ook aan te pakken. De beschikbare mensen boeken meer resultaat met minder kosten. Hierin zit de pure winst. Westendorp Personeels- & Bedrijfscoaching is gecertificeerd Insights Discovery Practitioner, daarmee is ook dit instrument direct inzetbaar voor individu en team.

Teamcoaching

Loopbaan Vragen

Begeleiding in loopbaanvragen

Begeleiding in loopbaan van de individuele medewerker binnen of buiten het huidige bedrijf. Spannend of te spannend? Mijn begeleiding gaat stap voor stap vanuit het verleden, via het heden naar een veelbelovende toekomst. Prikkelend en inspirerend werk voor de medewerker maar zo ontzettend uitdagend en leerzaam dat die het eerder had willen doen. Ik lever geen baan maar wel bied ik veel inzicht in mogelijkheden en kansen die eerder onzichtbaar leken. Een van mijn werkwijzen is de 'methode Hoogendijk': Loopbaanzelfsturing.

Management Development

Sturen en organiseren

Je eigen managementstijl ontdekken en verder ontwikkelen? Beter aansluiting vinden bij de medewerkers, en de medewerkers bij jou? De eenzame plek kunnen verdragen als directeur? Als dit perspectief lonkt kan ik een spiegel voorhouden die inzicht maar ook confrontatie biedt. Nieuwe strategieën ontwikkelen, betere tactische omgang, sneller operationele beslissingen nemen: het wordt een tweede natuur ten gunste van een beter bedrijfsresultaat met dezelfde mensen. Noem het executive coaching als het nodig is.

Management Development

Sturen en organiseren

Je eigen managementstijl ontdekken en verder ontwikkelen? Beter aansluiting vinden bij de medewerkers, en de medewerkers bij jou? De eenzame plek kunnen verdragen als directeur? Als dit perspectief lonkt kan ik een spiegel voorhouden die inzicht maar ook confrontatie biedt. Nieuwe strategieën ontwikkelen, betere tactische omgang, sneller operationele beslissingen nemen: het wordt een tweede natuur ten gunste van een beter bedrijfsresultaat met dezelfde mensen. Noem het executive coaching als het nodig is.