Insights Discovery

Westendorp is een gelicenseerd bedrijf

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart.

Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

De basis van onze aanpak wordt gevormd door een eenvoudig model, zoals hiernaast wordt weergegeven.

licensie Insights Discovery

Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang.

In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten:

Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw.

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

De 4 kleuren van de persoonlijkheid op een goede dag

Insights Discovery goede dag

De 4 kleuren van de persoonlijkheid op een slechte dag

Insights Discovery slechte dag

Insights Discovery is het instrument dat Westendorp inzet voor de ontwikkeling van uw mensen en uw bedrijf of organisatie.


Bel Westendorp

Opzoek naar flexibiliteit, betrokkenheid, productiviteit en/of een betere communicatie binnen uw organisatie?

BEL: (+31)6 30 678 031

Medewerkersgedrag

Insights Discovery geeft door middel van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal een beeld van de voorkeursstijl in gedrag van de medewerkers.

Ik stel samen met u workshops en leerprogramma’s samen en voer deze uit om daarmee persoonlijke effectiviteit, teameffectiviteit en leiderschap van uw team te ontwikkelen. De Insights Discovery instrumenten onderscheiden zich doordat eenvoud en gebruikersgemak hand in hand gaan met praktische toepasbaarheid, diepgang en validiteit.

Medewerkersgedrag

Medewerkersgedrag

Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het maakt gebruik van een waardevrije kleurentaal die goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. Dit profiel is toepasbaar op alle niveaus van uw organisatie. Het feit dat dit profiel beschikbaar is in 25 talen en 35 landen, maakt het zeer geschikt voor internationale teams of organisaties.

De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery® Profiel opgesteld.

Het uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Insights Discovery® Profiel

Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.

Ook geeft het Insights Discovery® Profiel u inzicht in de mate waarin u investeert in zowel uw kwaliteiten als uw minder ontwikkelde kanten, in waar uw grootste uitdagingen liggen, of waar u misschien uitdaging mist.

Gedragsprofiel

Dit alles maakt het Insights Discovery® Profiel tot een uniek instrument dat aan de ene kant uitdaagt te stretchen op minder ontwikkelde kanten, en aan de andere kant stimuleert te groeien vanuit kracht.

Ieder profiel bevat een basishoofdstuk, waarin de volgende punten aan de orde komen: persoonlijke stijl en aanpak, belangrijkste sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatiestijl, mogelijke blinde vlekken, tegengestelde type en suggesties voor ontwikkeling.

De informatie uit het basishoofdstuk kan worden uitgebreid met aanvullende Discovery® hoofdstukken, waarin specifieke ontwikkelingsterreinen aan bod komen.